Het is weer koekenbak

Het is weer Couckenbak is het pijnlijke tribuut aan Vlaanderens Golden boy, die niet ophoudt met roepen dat hij de American Dream waar maakt. Het door hem eindeloos geplugde liedje was in Vive Le Vélo nog een frisse onderbreking, maar Meer …