De Storm

De Storm heet Leo en is er eentje dat records haalt. Op het fictieve Camino Island, grofweg gesitueerd aan de kust van Florida, maakt men zich eerst niet ongerust. Het is al decennia geleden dat het eiland door een storm werd geteisterd en dat zal dit jaar ook wel zo zijn.

Bruce Cable, eigenaar van Bay Books, verzamelt op de vooravond als van oudsher zijn literaire crowd rond zich om een presentatie te geven van een van zijn discipelen, Mercer Mann, die de Bay Book Shop heeft uitgekozen als allerlaatste stop voor haar landelijke tournee. Bay Book’s wordt in gereedheid gebracht voor de presentatie.

Helaas, Leo beslist er anders over. Voor de eerste keer in veertig jaar bezoekt een storm het eiland, precies op die avond. Iedereen wordt gemaand het eiland te verlaten, wat het overgrote deel van de mensen wijselijk doet. Bruce beslist te blijven, samen met zijn vriend Bob en zijn jonge hulpje Nick. Samen zitten ze de storm uit, die inderdaad vreselijk te keer gaat.

De volgend ochtend aanschouwen ze het puin, controleren het eiland op vernieling en verdwijning. Bij het gebouw van Nelson Kerr, ook iemand van het kringetje van Bruce, doen ze de akelige ontdekking van een dode Nelson,  een voormalig advocaat, die ontslag heeft genomen omdat hij klokkeluider was in een onfrisse zaak. Hij had zich op het eiland teruggetrokken om daar een boek over te schrijven. Alles lijkt op een spijtig ongeluk.

Hoewel? Rond en in zijn woning zijn enkele aanwijzingen die niet kloppen. Vooral Nick, die te veel detectiveverhalen leest, wijst op details die wel eens op moord zouden kunnen duiden. Ook de beide anderen geraken stilaan overtuigd dat er op zijn minst iets verdacht is gebeurd. Ze verwittigen de politie, die natuurlijk al haar handen vol heeft met de opruimingen en evacuaties. Dus de wil om er iets van te maken is zo goed als onbestaande. Zelfs de politie van Florida lijkt de zaak eerder te begraven.

Nick vertrekt naar Europa om verder te studeren, maar Bruce en Bob willen het onderste uit de kan halen en vinden het op zijn minst vreemd dat een klokkenluider werd vermoord. Heeft het iets te maken met het boek dat hij aan het schrijven was? Wat was het onderwerp van het boek? Bruce neemt de touwtjes in handen en engageert een speciale dienst die het voor hem moet uitzoeken.

Je merkt het al, een boek met veel inhoud en dan laat ik nog veel weg om het leesplezier niet te bederven. Het is aangenaam om te lezen dat John Grisham zich blijkbaar voortaan zal concentreren op gewone mensen die tegen beter weten in in criminele zaken worden verwikkeld. Advocaat van opleiding zijnde, houdt Grisham het juridische aspect echter nooit ver weg.

Moeilijk aan het boek zijn de vele personages bij aanvang, wanneer de kring van Bruce wordt voorgesteld en waarbij Bruce slechts vaag als centrale persoon opduikt. Uiteindelijk wordt het een trio, maar dat geeft ook weer het initatief door naar een groep ex-FBI-ers. Waardoor ook de vertelpunten van het verhaal wijzigen. Ongewoon aan dit boek is dat het voor een keer niet de enkeling tegen de maatschappij zet, maar een groep mensen.

Toch kan je van de plot niet veel verkeerd zeggen. Het onderwerp is geladen en wordt mondjesmaat bekend. Wat ontbreekt is de loutering van de hoofdpersoon, omdat die vaak tussen de mazen van het verhaal loopt. Ik vind het een interessante Grisham, in de lijn van enkele vorige werken, waarbij het juridische gedeelte wel belangrijk, maar niet allesbepalend is. John Grisham heeft zich definitief geörienteerd, zo lijkt het. Hoewel we niets slechts kunnen vertellen over zijn rechtbankthrillers, is dit ook niet mis.