Korte inhoud

In de Zalige Moordenaar maken we kennis met Mark Van Lancker, een van de tien paracommando’s die in 1994 in Rwanda werd neergeschoten door de plaatselijke militie. In tegenstelling tot algemeen wordt aangenomen, ontsnapte Mark op het laatste nippertje. Mark werd voor dood achtergelaten. Dankzij de goede zorg van een Rwandese familie, waar hij enkele maanden revalideerde, werd hij weer de oude. Hoewel?


Het moment dat hij zijn eigen leven weer in handen kan nemen, valt samen met de start van de genocide in Rwanda. Mark is getuige hoe iedereen rond hem moordt en rooft en hem dat totaal niets doet. De volgende jaren houdt hij zich schuil bij de Interhamwe, een rebellengroep, waarvan hij vaak exécuteur de service is. Daardoor komt hij in het vizier van Guillaume Vandersmissen, een obscure Belgische kolonel, die de militaire macht van Joseph Kabila moet organiseren en Mark als verbindingsofficier wil rekruteren.
Mark traint aanvankelijk nieuwe rebellen met ontoereikende middelen. Toch geraakt hij in Kinshasa, waar het militaire wordt ingeruild voor het politieke, wat niet naar de zin is van Mark. Hij keert terug naar België, eerst naar Matonge in Brussel, later naar Mechelen.
Jaren later krijgt hij op medische controle te horen dat hij vanwege een hersentumor waarschijnlijk niet meer dan drie maanden te leven heeft. Het dak op zijn hoofd, daar in Rwanda, heeft dan toch een noodlottig gevolg. Mark reageert eerst gelaten, zuipt zich te pletter.
Vervolgens schrijft hij zijn memoires neer, zijn herinneringen uit Afrika. Het is hier dat de lezer de details te weten komt van hoe Mark met zijn peloton soldaten schietend door Rwanda en Kongo trok, plunderend, moordend en verkrachtend. Mark schrijft enkele dagen koortsachtig door, maar eenmaal het verhaal af, valt hij terug op non-actief. Via Vandersmissen wordt hem de hoede opgedrongen over Mike De Swaep, een uit Somalië teruggekeerde jonge soldaat, die kampt met een posttraumatische depressie. Mark helpt Mike uit de nood maar ervaart daarna opnieuw de onoverkoombare leegte.
In overeenstemming met zijn glorierijk verleden, waarin hij iedereen angst aanjoeg, wil hij nog één krachttoer verwezenlijken, die hem in korte tijd naam en faam zal bezorgen. Hij beseft dat zijn enige talent ligt in het meedogenloos vermoorden van eender welke medemens. Hij krijgt het sublieme idee de eerste seriemoordenaar van Mechelen te worden. Niet uit drang, maar uit eerzucht. Hij wil een intellectuele puzzel opzetten met de Mechelse recherche.
Maar daarmee komt hij in het vaarwater van Arturo Dias …