De Armageddon

Volgens een Bijbelse tekst uit het Nieuwe Testament zal op het einde der tijden een boek met zeven zegels worden geopend. Elke zegel zet de deur open voor een verschrikking die op de mensheid wordt losgelaten. Het resultaat is een chaotische vernietiging van alle leven op aarde: de Armageddon.

Dat schrikbeeld wordt door godsdienstige fanatici gebruikt al tuchtmaatregel, in alle belangrijke godsdiensten. De auteur, Michael Baigent, bekend als de man die Dan Brown een proces aan deed wegens plagiaat, neemt dit beeld van Armageddon als metafoor voor wat er in deze wereld politiek allemaal mis gaat.
Een boek met veel details, Bijbelse verwijzingen en voetnoten, voer voor specialisten dus.