De doden praten

Dokter Werner Jacobs is een autoriteit in zijn vakgebied: het rijk der doden. Niets onvatbaar zoals toekomstvoorspelling of andere voodoo-toestanden, maar een gebied met tastbare bewijzen voor wie ze wil vinden: forensische pathologie.

Dit boek is doorspekt met talrijke cases die Jacobs in zijn rijk gevulde carrière heeft meegemaakt. Gaande van een schokkend familiedrama van een hautaine Nederlander met een sluitend, gefabriceerd alibi. Verdergaand met een slachtoffer van een caféruzie die toch vermoord blijkt. Of het geval van de verdwenen peuter, dood gevonden in een zak, langs een kanaal.  Om niet te spreken van Zatte Swa, een moord van jaren geleden, waarbij een telefoontje er plots aan herinnert dat die moord mogelijk nog niet is opgelost.

Specifiek zijn ook de moordgevallen in sommige autochtone families, waar geloofsovertuiging de bovenhand haalt op wetenschappelijke logica. Zo moest Jacobs naar een familie, waarbij de dochter mismeesterd werd door een “gebedsgenezer” met onorthodoxe praktijken. Iemand die zich bediende van een sterk ontstoppingsmiddel om de duivel uit te drijven.

Werner Jacobs kan treffend de speciale omstandigheden beschrijven wanneer een verdacht overlijden wordt geconstateerd op schepen van lange afstand. Die zijn alleen toegankelijk als ze langs de kade liggen, want eenmaal op zee, stoppen ze voor niets. 

Telkens beschrijft Jacobs hoe hij wordt opgeroepen en wat zijn procedure is, stap voor stap. De gevallen zijn niet altijd moeilijk te ontcijferen, zoals bij de peuter, maar dan geeft Jacobs inzicht over de beweegredenen. Hoe iemand ertoe kan komen zijn teerbeminde te vermoorden? 

Wat opvalt in deze cases, is dat de wetsdokter geen deel van een rechercheteam is, zoals vele politieseries ons laten geloven. Het oproepen van mensen als Dr. Jacobs hangt geheel af van de beoordeling van de bevoegde politie-inspecteur ter plaatse. Iemand moet het onraadwekkertje opzetten, vooraleer een zaak buiten het gewone kan worden behandeld. Wat meteen de vraag doet rijzen, waarom er geen systematisch detectiesysteem bestaat, waarom niet meer middelen vrijkomen voor verdachte autopsies. Dr. Jacobs en zijn team halen vlot 250 autopsies per jaar, maar er zijn slechts een handvol specialisten in Vlaanderen. 

Dr. Jacobs haalde relatieve bekendheid met zijn onderzoek op veearts-keurder Karel Van Noppen. Daarna werkte hij mee aan de onderzoeken naar de misdaden van de moordenaars Hans Van Themsche en Kim De Gelder. 

Pathologische onderzoeken zijn belangrijk als onomstootbare bewijsvoering. Maar al te vaak draaien aanklachten in de soep vanwege onbenullige bewijsvoering en onkunde. Als forensisch patholoog kan Werner Jacobs gewicht leggen in de weegschaal van een vonnissend rechter.  

Het lezen van dit beschouwend boek over pathologie vormt een eerste stap naar begrip voor deze wondere wereld. Wie graag misdaadliteratuur leest, zal tal van herkenbare situaties onder ogen krijgen. Zeker de moeite van het lezen.