De stille patiënt

Michaelides is een jonge auteur uit Cyprus, met een diploma psychotherapie op zak. Geen wonder dat zijn boek zich in die wereld afspeelt. Het geeft meteen een realistische inkijk op dit vakgebied, waarbij het gevaar om alle hoeken komt kijken.

Twee hoofdpersonages in deze roman: Alicia Berenson en Theo Faber. Alicia is een kunstenares met een goed leven en een leuke man, die ze wel op een avond onverklaarbaar met vijf messteken doodt. Sindsdien is ze een zwijgend enigma, levend in een psychiatrische inrichting. Daar komt therapeut Theo Faber naartoe. Van begin af aan is het de lezer duidelijk dat Theo deze situatie manipuleert en absoluut Alicia als patiënt wil hebben. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want zowel de vorige therapeut als de directie is niet akkoord. Het is echter de hoofdgeneesheer, die Theo de hand boven het hoofd houdt en uiteindelijk toestemming geeft Alicia te behandelen.

Uiteraard loopt dat niet van een leien dakje. Alicia praat niet meer sinds haar arrestatie en dat is waar Theo mee te maken krijgt: een muur van stilte.

Van bij de aanvang krijgt de lezer ook fragmenten te lezen uit het dagboek van Alicia, waarmee ze als het ware toch haar standpunt in het verhaal krijgt. Dat dagboek zal op het einde uiteindelijk voor enkele verassende wendingen zorgen.

Intussen bezoekt Theo alle mensen rond Alicia en krijgt hij gaandeweg een veelzijdig portret van haar. Er is de schoonbroer  die verliefd was op haar, een collega cursist, ook verliefd en de familie van de overleden man. Theo begeeft zich daarmee duidelijk op verboden terrein, waardoor hij stilaan in de problemen geraakt. Het verhaal geraakt in een stroomversnelling als hij gedaan krijgt dat Alicia haar tekenmateriaal mag gebruiken in de inrichting.

De stille patiënt is geen doordeweeks verhaal, verteld vanuit een originele invalshoek. De toon blijft echter kil en afstandelijk, wat de bedoeling is en aan het einde zelfs zijn bestaansreden kent.