De vervangster

Een hele mooie McDermid, die de cyclus van haar psycho-analist Tony Hill nieuw leven in blaast, door een originele invalshoek.

Wat speelt in dit boek is ook de plot van het vorige boek, waarbij Tony Hill blijkbaar tekort schoot in zijn analyse. Iets wat de dood kostte aan de zus van Carol Jordan, zijn rechterhand en toeverlaat. Het resultaat is dat zowel Tony als Carol een stap opzij zetten, waarbij de ene op een boot gaat wonen en de andere in het huis trekt waarin haar zus werd vermoord.

Daarom wordt de plot aanvankelijk beheerst door sidekick brigadier Paula McIntyre, die een nieuwe job vindt bij het team van Commissaris Fielding, een nuchtere dame, die alleen maar afgaat op feiten en bewijzen. Hoewel er wel wederzijds respect is, gaan McItyre en Fielding van meet af aan in de clinch, doordat Paula op haar eerste werkdag te laat kwam, doordat ze een jongen die ze kent opving, en verder hielp met de verdwijning van zijn moeder. Paula voelt dat dit ernstig is, maar moet opboksen tegen de afspraken binnen haar team. Maar ze krijgt gauw gelijk: de moeder van Torin, Bev Mc Andrew, werd het eerste slachtoffer van een seriemoordenaar. Hoewel het team van commissaris Fielding nauwgezet onderzoek pleegt, slaagt de moordenaar er in om keer op keer toe te slaan. Zijdelings wordt ook Paula er tegen beter weten in betrokken, zodat een ontmoeting, plus samenwerking met haar en McIntyre niet kan uitblijven.

De échte confrontatie waar de lezer zit op te wachten is tussen Tony en Carol, met Paula als toekijkende derde. Eens die er komt krijgt het boek als het ware een tweede dimensie.

Daarnaast spelen vele thema’s om voor afleiding te zorgen. Fielding versus McIntyre is de confrontatie tussen gevoel en regels. Het zit er zo aan te komen dat een van hen moet plooien. Schuld en boete is ongetwijfeld een onderliggend thema. Met jezelf in het reine komen. Psychologisch zijn de boeken over Tony Hill steeds goed onderbouwd, hoewel ze drijft op een relatie die nooit wordt geconsumeerd en nu dus schipbreuk lijdt. De pijn die dan wordt gesuggereerd valt iets moeilijker in te schatten, zeker als er grenzen van trots moeten doorbroken worden.