Dood in December

Ook in Dood in December speelt de periode van het jaar een rol. De personages die Jo Claes in Leuven tot leven brengt, ploeteren in sneeuw, vieren oudejaaravond of halen het nieuwe jaar net niet. Thomas Berg is de inspecteur die de twee moorden in dit boek moet oplossen. Berg komt pas tevoorschijn na een paar hoofdstukken, op louter toevallige manier.

Met deze stijlfiguur verkoos Jo Claes eerst de gedachtegang van zijn slachtoffers te volgen. Hij brengt ons Joke Bielen, bibliothecaris van de faculteitsbibliotheek, tevens erfgename van een 15e eeuwse incunabel over de Fiere Margriet, een Leuvense heilige, vereeuwigd in een standbeeld in de stad. De incunabel staat te koop en er zijn veel kapers op de kust.
Wanneer Joke wordt vermoord is het meteen duidelijk dat de incunabel er mee te maken heeft. Thomas Berg gaat alle verdachten na en moet tot zijn schade ondervinden dat daar zowel een jeugdvriend als zijn nieuwe vlam bij horen. Ziedaar meer dan een gewetensprobleem voor de bedachtzame inspecteur.
Goed geschreven boek, met een instap in de onbekende wereld van de incunabels. Het verhaal van de Fiere Margriet blijkt op het einde zelfs een aanwijzing te bevatten voor de oplossing van de moord uit deze tijd. Houd die Jo Claes in het oog.