Europese Revolutie

Europese Revolutie is een boek dat het gewicht van de Islam afweegt binnen de Europese context. Het boek begint feitelijk op bladzijde 35 waar de auteur de vraag stelt of we hetzelfde Europa kunnen houden met andere mensen. Hij geeft er zelf het antwoord op, namelijk: nee.

In de bladzijden ervoor schetst Christopher Caldwell, een Amerikaanse columnist, hoe de Islamimmigratie is ontstaan en uitdijde. Zonder vooringenomenheid detecteert Caldwell feilloos de problemen binnen de Europese ontwikkeling. Cruciaal daarin zijn de geboortecijfers van enerzijds de autochtone en anderzijds de allochtone bevolking, die diametraal tegenover elkaar staan. Het is een kwestie van twee, drie generaties voor de verhoudingen zullen wijzigen. Het is tijd dat Europa zich bezint over zijn nieuwe identiteit.
Caldwell geeft alvast aan dat de benadering rond vrouwen en seksualiteit moet herbekeken worden, dat het geen pas geeft als politici spanningen willen wegnemen door de rechten van àlle burgers in te perken.
Een scherpe analyse, zeer zeker, maar misschien wel een juiste.