Het meisje en de nacht

Het verhaal begint feitelijk met het telefoontje tussen Maxime en Thomas, waarbij ze beiden moeten nadenken over de gevolgen van wat er staat te gebeuren in hun oude school , het Lyceum Sophia Antipolis in Antibes, aan de Franse Zuidkust. 

De sportzaal van de school zal worden vernieuwd en daartoe wordt het oude gebouw gesloopt. Wil nu, dat dit feit een moord van jaren geleden zal onthullen, want in de stenen muur van de zaal is het lijk gemetseld van een vroegere leraar, de minnaar van Vinca Rockwell. 

Vinca was in de tijd van Thomas de ster van school. Mooi, rijk, jong met de wereld aan haar voeten. Thomas voelde zich tot haar aangetrokken, maar opeens was er sprake van een minnaar. Thomas ontmaskerde de leraar filosofie van Vinca en gaat om rekenschap vragen. Dat loopt slecht af, er ontstaat een gevecht, waarbij de leraar omkomt. Om redenen, die door de plot duidelijk worden, zal Maxime Thomas helpen het lijk te verstoppen. 

Intussen heeft Thomas alles te verliezen. Hij is een gevierd auteur die in New York leeft, en is een van de grote sterren van het lyceum. Op de reünie komt hij ook Fanny tegen, die nu geneesheer is, en vroeger het dichtst bij Vinca stond. 

Schrijver Musso weet met deze summiere elementen een dot van een plot bijeen te brouwen, waarbij alle gevoelens van de protagonisten moeiteloos de tijd doorstaan en onder druk komen bij de nakende onthullingen. Het geeft een kluwen aan verhaallijnen, die mooi zijn om volgen als je in het verhaal blijft. Dat kluwen wordt soms opgevrolijkt, soms gestoord door het typisch Franse gekoketteer met mooie woorden en beelden, Latijnse spreuken en uitweidingen die zo eigen zijn aan de Latijnse manier van denken. Hoewel ik er onmiddellijk moet bij vertellen dat alles in de geest van het verhaal blijft en niet abnormaal is voor deze hoog gestudeerde personages. 

Aan het eind van het boek krijg je de voldoening van de loutering en wil je beslist meer van Musso lezen. Alleen heb ik nooit het belang begrepen van de korte hoofdstukken vooraan, die het drama moeten inleiden, maar eigenlijk afbreuk doen aan de ontwikkeling. De eigenlijke start van het boek is wel degelijk het bovenvermeld telefoongesprek.