Het oog van de naald

Max Cerulus en Thomas Berg dragen Het oog van de naald, elk op hun eigen manier. Max is leraar Nederlands aan het Heilig Hartcollege in Leuven en komt in conflict met een van zijn leerlingen. Hij wordt door haar ouders aangeklaagd wegens intimidatie. De schooldirectie tracht de gemoederen te bedaren, maar Griet Meersman, klastitularis van het meisje, houdt Max in het vizier. Kort daarna wordt Griet dood gevonden in de kelders van de school.

Thomas Berg krijgt het onderzoek in handen. Moeilijke zaak, vol intriges en gekonkel. De verteltrant, waarbij twee protagonisten het plot elk vanuit hun eigen standpunt meemaken, zit dit keer niet in de weg, integendeel. Als lezer word je nauw betrokken bij het onderzoek en de manier waarop dat al dan niet vordert.