Het Parfum

Het parfum is een zeer beroemd boek dat al in 1985 uitkwam en sindsdien miljoenen exemplaren verkocht. De Duitse schrijver, Patrick Süskind, ging lopen van het succes en leeft nu naar het schijnt als een kluizenaar.

Het parfum verhaalt het wedervaren van Parijzenaar Jean-Baptiste Grenouille, die als kind wordt geboren zonder geur. Door de kerk wordt hij na zijn peutertijd ondergebracht bij de leerlooiers van de stad. Grenouille werkt noest en zonder klagen, overleeft alle mogelijke ziektes en klopt op een goede dag op de deur van de parfumeur Baldini. Die laatste is in voortdurende strijd met zijn concurrenten om een maandelijks parfum te creëren, maar Baldini heeft nog nooit zélf iets uitgevonden. Hij kan dan ook zijn ogen niet geloven als Grenouille, die over een voortreffelijke reukzin beschikt, op intuïtieve manier een parfum samenstelt.
Baldini neemt dit wonderkind meteen in dienst en profiteert volop van diens talent. In ruil krijgt Grenouille als jongeman de vrijheid om naar Grasse te trekken, de parfumstad bij uitstek. Zekere dag vangt Grenouille echter de geur op van jonge meisjes, waarbij hij de onweerstaanbare drang voelt deze geur te bezitten. Hij wordt een seriemoordenaar uit lijfsbehoud.
Het boek vertelt dit verhaal met een majesteitelijke woordenschat die de ijselijke leegte van het menselijke gemoed beschrijft. Süskind kan eindeloos uitweiden over geur en parfum en de technieken om geur te vatten. Het parfum, tegelijk een parabel, legende en een les in geschiedenis, bevindt zich zeer terecht bovenaan vele lijstjes van favoriete boeken.