Het proces

Neergang en opkomst van David Zinc

John Grisham voorstellen hoeft niet meer. A Time to Kill, The Devil’s Advocate, The Rainmaker of The Firm spreken voor zich. Met Het Proces (The Litigators) levert hij zijn zoveelste bestseller af.

Grisham is een formuleschrijver, maar dan een hele goede. Telkens weer komt een jonge advocaat in de rauwe wereld van de big shots, waar hij onverhoopt betrokken wordt in een uitzichtloze zaak, die bij voorbaat als verloren lijkt. De tegenstrevers zijn onveranderlijk onoverwinnelijk en de aanvankelijke medestanders van de jonge held leven dicht bij de goot van de maatschappij. Sommigen kunnen dit teveel cliché vinden, ik vind het heerlijk.
Over wat gaat Het Proces? David Zinc werkt al vijf jaar als assistent bij een grote advocatenfirma, maar krijgt zekere dag een ferme black-out. Na een dagje zuipen belandt hij bij Finley en Figg, een klein advocatenbureau dat probeert te overleven met advocatuur van laag garnituur. Wally Figg blijkt echter ambitieus en probeert voortdurend mee te liften met schadeclaims tegen grote firma’s. Eindelijk lukt hem dat met de farmaceutische gigant Varrig en hun medicijn Krayoxx. De bedoeling van zo’n schadeclaim is dat dit nationaal wordt geclusterd tot duizenden gelijkaardige zaken, waardoor de schadeclaim zo gigantisch wordt dat het failliet dreigt voor zo’n multinational en die dus gewoonlijk bereid is te “schikken”, jargon voor een betalingsovereenkomst. Varrig is echter zeker van haar stuk, en opent een rechtzaak. Daarvoor kiest Varrig één zaak uit, als voorbeeld voor het hele land. Ze zetten een leger advocaten in, onder leiding van de beeldschone Nadine Karros, en inviteren een buslading experts naar de zaal. Hun tegenstanders? Finley, Figg en Zinc, door iedereen in de steek gelaten, met nul-zero ervaring in een rechtzaak. De eerste dag krijgt Finley een hartaanval, de derde dag hervalt Figg in zijn drankprobleem. En toen bleef er nog Zinc…. Absoluut om te smullen. Vol juridische spitsvondigheden en menselijke tekortkomingen, met hebzucht als magneet. Wordt beslist een goede film.