In de stille nacht

Ook In de Stille nacht van Denise Mina is zeer lezenswaardig, zei het om heel andere redenen. Het verhaal is van begin af aan tot het einde tweeledig

In het eerste segment zit een bijzonder knullige overval van een brave Pakistaanse familie in Glasgow. De twee bandieten en hun chauffeur slagen er in alles te doen mislukken wat maar kan mislukken. Ze heten nog net niet Murphy en Benny Hill. Ze komen voor een zekere Bob, die er niet is, nemen dan maar een oude vader mee om later een onzinnig losgeld te eisen. In de schermutseling wordt wel de hand van een 16-jarig meisje afgeschoten.
Het tweede onderdeel wordt beheerst door rechercheur Alex Morrow, die zich in de zaak verdiept. Ook haar leven loopt niet van een leien dakje. Op het werk wordt zij gedwarsboomd door Bannerman, de lieveling van de chefs, en thuis treurt ze om de dood van haar kind.
Denise Mina weet deze twee werelden goed te omschrijven in alle genuanceerde portretten. Ze legt evenwel niet de nadruk op het politieonderzoek, noch op het spanningselement, wat deze thriller tot een vreemde belevenis maakt.