Jezus wie?.

Jezus wie ? is de ontstaansgeschiedenis van een mythe. In verhouding tot de impact die Jezus had op de wereldgeschiedenis is er eigenlijk bitter weinig over hem bekend. De Bijbel wordt aanzien als de bron, maar bestaat in feite uit het Oude en het Nieuwe Testament, op hun beurt benamingen voor een geheel van verschillende boeken.

Het Bijbelverhaal steunt vooral op de eerste vijf boeken, de Thora, ook wel de Pentateuch genoemd. Al die boeken zijn de neerslag van volksvertellingen en werden pas tientallen jaren na datum geschreven. Het Nieuwe Testament is minder omvangrijk en bevat o.m. de vier bekende apocriefe evangelies. Die werden zo’n vijftig tot zeventig jaar na de dood van Jezus geschreven. Het spreekt voor zich dat, wanneer al die onderdelen in verschillende talen werden geschreven, vertaald of omgewerkt, misverstanden legio zijn, subjectiviteit de regel. En toch, toch wordt de Bijbel, zijnde de verzameling van al die geschriften, onderwezen als de enige echte waarheid.
Het is een grote verdienste van de auteur, Herman van Sebroeck, dat het referentiekader van Jezus door al deze onbekende factoren overeind blijft. Door dit boek krijg je inzicht in de figuur van Jezus en zijn tijdsgeest. Een nieuwe manier om de Bijbel te leren kennen.