Lenig denken

Lenig denken is het werk (2e herziene editie) van Marenthe de Bruijne en Sigrid van Iersel, een experte creatieve technieken en een journaliste. Het boek reikt de tools aan om capaciteiten te ontwikkelen en beter te benutten. Dat gebeurt niet met diepzinnig jargon, maar met een kleurrijk, organisch en humorvol boekje, waar je zo doorvliegt. Niet omdat het te lichtzinnig zou zijn, verre van, maar je krijgt spelenderwijs technieken opgelepeld, waar je wat aan hebt.

Het komt er op aan routines te doorbreken en ontvankelijk te zijn voor nieuwe standpunten. In tien hoofdstukken leer je –haast letterlijk – alles van stappen tot lopen. De benaming van de hoofdstukken werden vertaald naar de wereld van het turnen: warming-up, radslag, brug, pirouette, sprong. De bewegingen die in deze woorden huizen staan garant voor een originele invalshoek.

Dat is waar het in feite om draait: je invalshoek veranderen. door van positie te wisselen, het probleem van de andere kant te bekijken, een gelijkaardig probleem vergelijken, enz. De auteurs beweren dat lenig denken voor iedereen is weggelegd, en er over creativiteit vele misverstanden bestaan. In een ruk door pleiten ze voor een verhoging van creativiteit op school. Niet alleen voor het obligate uurtje “crea”, maar door de techniek ook te implementeren in de andere vakken. “Want,” zo beweren ze, “creatief denken is een cruciale vaardigheid voor de 21e eeuw. De wereld om ons heen verandert zo snel, zodat flexibel meebewegen van groot belang is.”

Dit alles vraagt van kinderen dat zij soepel moeten om gaan met veranderingen. Ze moeten buiten de gebaande paden leren denken, hun verbeelding weten in te zetten en gemakkelijk kunnen associëren.

Onze structuur van het maatschappelijk leven levert beperkingen op. Juist die beperkingen zijn vaak heel vruchtbaar om creatief te denken. Het is een misverstand dat creatief denken alleen maar heel vrij denken is. Creatief denken is juist de combinatie van vrij associëren met structurering en opnieuw samenbrengen. Structuur en vrijheid zijn niet noodzakelijk elkaars vijanden.”

In ieder geval zorgden zij ervoor dat uit de grote massa vakliteratuur de essentie werd gefilterd, die ze vervolgens hapklaar presenteren.

“We hebben er bewust voor gekozen het boek ‘breinvriendelijk’ te maken,” zeggen ze. “Veel kleur, relatief korte stukken tekst, afgewisseld met veel illustraties. Visueel aantrekkelijk dus.”

Waarvan akte.