Pittsburgh

Ook Lex Pieffers komt uit de Nederlandse reclamewereld. Zijn bekendste clip was die over het Zeeuwse botermeisje, maar dat doet er verder niet toe. Wat wel belangrijk is, is dat hij een idee op vakantie verwerkte in zijn eerste boek, Pittsburgh.

Pieffers vertelt hoe hij was verdwaald in een bos in Schotland, aan klopte bij een nederige hut, waar een stokoude Amerikaan verbleef, maar dan wel met de allure van Clint Eastwood. Dat zette Pieffers’ creativiteit in gang, waarbij hij bedacht dat dit wel eens de moordenaar van President John Kennedy had kunnen zijn, verdwenen en vergeten met zijn geheim, uit het zicht van al wie hem achterna zat.

Dat heel interessant uitgangspunt schermt Pieffers knap af, doordat hij de stap zet naar het eerste, overgrote deel van het boek. De bekende complottheorie indachtig, zou Kennedy zijn neergeschoten door meer dan één schutter, waarna alle schutters één na één werden opgezocht en afgemaakt. Behalve de laatste: Jake, “Pittsburgh”, genaamd naar zijn verblijfplaats, precies de man die het dodelijkste schot plaatste.

Aanvankelijk duikt Jake onder, maar hij ondervindt snel dat de zaak niet pluis is. Ten einde raad wil hij zijn verhaal kwijt aan de krant, waardoor hij kennis maakt met Rosaly, een jonge journaliste bij The Washington Post. Ter plekke wordt hij verliefd en verzwijgt zijn verhaal. Deze ontmoeting mondt uit in een relatie, wat voor Jake bijzonder wordt, niet alleen omdat zijn nieuwe vriendin journaliste is, maar doordat haar vader ook een bekende is bij het Pentagon. Dus je kunt je voorstellen wat daar aan tafel wordt verteld, de dagen na de moord op Kennedy.

Op de achtergrond van het verhaal speelt uiteraard de ons bekende Amerikaanse geschiedenis (Lyndon B. Johnson, Vietnam, Lee Oswald, Rubinstein, …) maar Pieffers blijft bij de moeilijke relatie tussen Rosaly en Jake, waarbij de ene zich ontpopt – mede omdat ze door haar krant wordt aangeduid om de activiteiten van de Warren Commissie te verslaan – tot een onophoudelijke vraagbaak, en de andere steeds dieper wegzakt in zijn web van leugens en verwijten.

Daar wordt te veel de nadruk op gelegd, en dat is spijtig. Ook de speurtocht naar Jake, door diverse figuren verloopt vlak, gecompliceerd en weinig origineel. Jake lijkt nooit in gevaar en heeft maar een probleem: zijn identiteit die hij niet mag prijsgeven, een feit waardoor hij geen nieuw leven kan beginnen.

Moedige poging van Lex Pieffers, die misschien wel zijn draai kan vinden bij de historische thriller.