Pleidooi voor een eerlijke politiek

Moedig pleidooi

Ivan De Vadder is een tv-journalist die we ons het best kunnen voorstellen temidden van zijn driedimensionale statistiekbalkjes, als hij op de verkiezingsshow verlies en winst relativeert.

We horen dan vooral zijn journalistieke, dus objectieve kant, de man van de cijfers. Iemand die detecteert en verklaart. Een boek als dit komt dan ook als een verrassing, zeker na zijn vorige werk (Het DNA van de macht). Zijn Pleidooi voor een eerlijke politiek is een statement dat wel eens aan de basis zou kunnen liggen voor een nieuw elan. Vanwege het manco aan vertrouwen dat het kiespubliek koestert tegenover de politiek, doet de huidige generatie politici haar best de befaamde kloof met de burger te dichten. Voormalig premier Verhofstadt zag het als een van de eersten toen hij aan de weg timmerde met zijn Burgermanifesten. Maar tegenwoordig zijn we niet goed bezig, vindt Ivan De Vadder, waarna hij de vingers op de wonden legt. Vooreerst groeit het systeem van opvolging uit zijn voegen. Voor bijna een derde van de politici die uiteindelijk in de parlementen zetelen hebben we niet gekozen. Het niet samenvallen van de verkiezingsdata kan dan misschien wel een strategische reden hebben, maar het vicieuze aan het systeem is dat alle partijen met hun prijsbeesten schuiven op de verschillende kieslijsten. Een vorm van kiesbedrog, vindt De Vadder, en met hem vele andere. Het opduiken van BV’s of andere kandidaten die zonder politiek verleden plots bovenaan verschijnen. Kiesdrempels, kieskringen, uittredingsvergoedingen: De Vadder gaat geen moeilijkheid uit de weg.

Zijn boek eindigt in pleidooivorm: “Is er dan niemand?” Lees: iemand die garant staat voor een nieuw politiek klimaat met meer fatsoen. Boek met visie van iemand waarvan je dat niet zo dadelijk verwachtte.